Graphic

Auto_03 / Car_03 (2002)
Počítačová grafika, digitálna tlač/Computer graphic, digital print
100 x 70 cm