Detektívka I. / Detective story I., 2018, knihy a drevená polička/books and wooden shelf