Ongoing exhibition

 

Ide o Stoličky

Organizátor/Organizer: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Názov výstavy: Ide o stoličky
Miesto: Múzeum liptovskej dediny v Pribyline
Trvanie výstavy: 1. 7. – 30. 9. 2024
Kurátorka výstavy: Jana Babušiaková
Vystavujúci autori: Anton Čierny, Martin Derner, Ľudmila Hubová Machová, Peter Ilčík, Marek Kvetan, Denisa Slavkovská, Lucia Veselá, Gabriela Zigová

Spolupráca: Liptovské múzeum

 

Organizer: Liptov gallery P. M. Bohúň in Liptovský Mikuláš in the founding jurisdiction of the Žilina self-governing region
Exhibition name: It’s chairs
Location: Liptov Village Museum in Pribylina
Duration of the exhibition: 1. 7. – 30. 9. 2024
Curator of the exhibition: Jana Babušiaková
Exhibiting authors: Anton Čierny, Martin Derner, Ľudmila Hubová Machová, Peter Ilčík, Marek Kvetan, Denisa Slavkovská, Lucia Veselá, Gabriela Zigová
Cooperation: Liptov múzeum