Graphic

Auto_02 / Car_02 (2002)
Počítačová grafika, digitálna tlač/Computer graphic, digital print
100 x 70 cm