Graphic

Auto I. / Car I. (2002)
Počítačová grafika, digitálna tlač/Computer graphic, digital print
100 x 70 cm
Majetok Stredoslovenskej galérie, Banská Bystrica; Majetok Východoslovenskej galérie, Košice / Property of the Central Slovak Gallery, Banská Bystrica; Property of the East Slovak Gallery, Košice

https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SGB.G_8999

https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:VSG.G_2280