Exhibitions

Martin Derner (2017)
Samostatná autorská výstava/Solo exhibition
25. 5. – 25. 6. 2017
NOVÁ VLNA, Trenčín, Slovakia

 

Gallery site
https://novavlna.sk/2017/05/25/martin-derner/

Artalk.cz
https://artalk.cz/2017/05/20/ts-martin-derner-2/

 

 

25. 5. 2017 – 25. 6. 2017

Vernisáž o 19:00 v ateliéri budovy NOE (4. poschodie)
Sprievodný program: Fero Király, slovenská premiéra skladby od Philippa Glassa / Dances – sólo pre elektronický orgán z roku 1979.

 

Výstavu podporili z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Mesto Trenčín

 

Tvorba Martina Dernera je v mnohých prípadoch spájaná s grafikou. Dosvedčuje to nie len fakt, že svoje študentské časy strávil v Ateliéri voľnej a farebnej grafiky v Bratislave, ale aj skutočnosť, že v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre grafiky v Banskej Bystrici. V jadre svojich diel však nezostáva iba pri tradičných technických postupoch grafiky, ale zachádza omnoho ďalej. Výsledkom sú tak trojrozmerné objekty (prípadne koláže), odkazujúce na tieto pôvodné grafické postupy. Divákovi sa tak snaží sprostredkovať nové otázky a ponúka možnosti, ktoré prekračujú zavedené výtvarné tradície. Aj práve preto je tak veľmi obtiažne priradiť jeho tvorbu výlučne k jednému určitému typu umenia (grafickému/sochárskemu). Sám autor však priamu odpoveď na tieto otázky neponúka a rozhodnutie necháva na divákovi. Rovnakým spôsobom autor pristupuje k zmyslu jednotlivých diel. Tu sa zameriava predovšetkým na akt akejsi náhodnej hry, ktorú autor sám počas tvorby prežíva a ktorej výsledok má na prvý pohľad pobaviť. Za touto hrou s predstavivosťou sa však skrýva mnoho nejasných otázok, ktoré vizuálne spochybňujú nie len  samotnú hranicu medzi skutočným a imaginatívnym, ale aj správnosť ľudského zmýšľania.

V dielach vystavených v ateliéri Novej Vlny, autor predstavuje série prác, ktoré odkazujú na oba rysy jeho tvorby. Na prvý pohľad jednoduchá hra, ktorá spája trojrozmerné objekty s grafickou podobou. Ak sa však pozrieme bližšie, znova sa ocitáme v nejasnom stave. Môže tieto práce označiť za grafické? Ide o sochu, objekt, alebo niečo úplne iné?