Exhibitions

Martin Derner – PORTRAITS OF MASTERS (2016)
Samostatá autorská výstava/Solo exhibition
5. 3. - 1. 4. 2016
Nástupište 1-12, Topoľčany, Slovakia

Curator/Kurátor: Julo Krištof

 

Gallery web
https://www.nastupiste.sk/news/news_m-derner-portrety-majstrov-cluster-ensemble-hra-p-glassa/

 

TS: Artalk.cz
https://artalk.cz/2016/02/18/tz-martin-derner/

 

 

S myšlienkou vytvoriť dielo venované svojím obľúbeným hudobným skladateľom sa slovenský grafik Martin Derner pohrával dlho. Zrealizovať sa mu ju však podarilo až minulý rok, kedy vznik portrétov hudobných velikánov podporilo Nástupište 1-12 v rámci svojho medzinárodného projektu Pravidelná linka. Po divákoch v Rakúsku, Nemecku, Poľsku, Nórsku, Dánsku a Francúzsku predstaví Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 Dernerove Portréty majstrov prvý krát aj slovenskému publiku. V kontexte doterajšej Dernerovej tvorby nadväzujú Portréty majstrov na jeho starší cyklus Komentáre. Rovnako ako v nich siaha Derner po nájdených existujúcich fotografiách, do ktorých vstupuje využívajúc rôzne média – pero, ceruzu, akryl, oheň a ďalšie. Vyberá si pritom fotografie amerických hudobných skladateľov druhej polovice 20. storočia a svojou úspornou, až minimalistickou kresbou a maľbou dokonale reflektuje hudbu zvolenej epochy. Zdanlivo geometricky presné štruktúry, ktoré na povrchu fotografií vytvára, odhaľujú jeho obdiv k matematickej kráse ranných diel pionierov hudobného minimalizmu, či presne definovaným pravidlám náhody v aleatorických kompozíciách 50-tych rokov minulého storočia. Z Dernerových diel zároveň možno vyčítať, že sa pri ich tvorbe dobrovoľne rozhodol podstúpiť rovnako náročný fyzický proces, akým prechádzajú hudobníci interpretujúci diela vyobrazených skladateľov. Derner priam s fanatickou húževnatosťou ťahá farebným perom stovky jemných liniek interpretujúc tak legendárnu grafickú partitúru Earla Browna December 1952. Trpezlivo vedľa seba ukladá časti koláže pripomínajúce klávesy piana v snahe čo najvernejšie zachytiť šestnástinový odstup dvoch klavírov v Reichovej kompozícii Piano Phase. Nikdy pritom nezachádza k popisnosti. Naopak, jeho Portréty majstrov sú konceptuálnym dielom, ktorého pochopenie vyžaduje vhľad a poznanie kontextu, podobne ako kompozícia Johna Cagea 4′33″, ktorá je v Dernerovom podaní majstrovským podaním fenoménu neexistujúceho ticha. Výstavu Portréty majstrov otvorí Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru v Topoľčanoch slávnostnou vernisážou v piatok, 4. marca 2016 o 19^00. Medzi vystavenými dielami sa pritom ocitne i vizuálna interpretácia skladby Philipa Glassa Music in Contrary Motion, ktorá v ten večer zároveň zaznie v podaní súboru Cluster ensemble. Cluster ensemble (www.cluster-ensemble.com) vznikol v roku 2008 okolo kľúčovej postavy slovenského hudobníka Ivana Šillera. Voľné zoskupenie umelcov odvtedy pravidelne koncertuje na domácich a zahraničných pódiách. Jeho repertoár tvoria predovšetkým diela súčasných skladateľov (Steve Reich, Martin Burlas) a diela osobností hudby 20. storočia (John Cage, Galina Ustvolskaja, Erik Satie, Morton Feldman). Ich naštudovania ranných diel Philipa Glassa, si vyslúžili i uznanie samotného velikána súčasnej americkej hudby. Ich debutové profilové troj-CD vyjde na jar tohto roka tak na Slovensku ako aj v USA vďaka spolupráci košického hudobného vydavateľstva Hevhetia a prestížneho amerického vydavateľstva Orange Mountain Music. Na Nástupišti 1412 sa súbor predstaví v zložení Ivan Šiller a Fero Király. Séria Portréty majstrov vznikla s podporou Ministerstva kultúry SR v rámci projektu Pravidelná linka Multimediálneho priestoru pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12. Výstava Portréty majstrov a jej sprievodné podujatia sú realizované s podporou Fondu na podporu umenia. Výstava potrvá do 31. marca 2016.

 

Julo Krištof
Nástupište 1-12