Books, magazines

Svet ktorý sme nestratili (2021)
Grafický dizajn knihy, obálka, sadzba / Graphic design of the book, cover, typesetting
20,5 x 12 cm
Vydavateľstvo: august august

Autorka/Author: Natália Gorbanevská