Objekt

Stále dookola (Round and round) (2001)
Xerox collage on styrofoam / Xeroxová koláž na styrofoame. Acryl colour/Akrylová farba.
60 x 30 cm

Papierový model / Paper model