Posters

Odpočítavanie Posledný film Ivana Palúcha (2022-08-24)
Filmový plagát / Film poster
84,1 x 59,4 cm
Client: Asociácia slovenských filmových klubov

ASFK

réžia/director: Martin Palúch