Comments

Maľba VI. / Painting VI. (2005)
Emailová farba na ofsetovej tlači (pohľadnica) / Enamel colour on offset-print (postcard)
15 x 10 cm
Súkromná zbierka/Private collection