Komentáre

Interiér III. / Interior III. (2016)
Emailová farba na hĺbkotlači (knižná strana) / Enamel colour on etching print (book sheet))

Súkromná zbierka/Private collection