Exhibitions

Medzinárodné Trienále umenia knihy Martin / International Artist’s Book Triennal Martin IV. (2021)
Skupinová výstava/Group exhibition
21. 10. 2021 - 9. 2. 2022
Turčianska galéria v Martine, Martin, Slovakia

 

4. medzinárodná výstavná prehliadka formálne rôznorodého výtvarného žánru autorskej knihy (artist's book). Projekt nadväzuje v minulosti na medzinárodne akceptovaný súťažný výstavný projekt Bienále knižného umenia, ktorý do r. 2001 prezentoval knihu ako komplex výtvarných, grafických, resp. typografických zručností jej tvorcov. Jednou z kategórií prezentovaných na výstave bola i autorská kniha, zdôrazňujúca autorstvo jedného tvorcu. Výstavný projekt chce svoju pozornosť upriamiť na aktuálne trendy a rozmanité podoby autorskej knihy v stredoeurópskom kontexte, kde je autorskej knihe prisudzovaný štatút výtvarného originálu nezávisle na počte exemplárov a zároveň je vnímaný ako dielo jedného autora, ktorý reprezentuje autorov koncept, nie ako na umeleckú knihu, ale svojbytné umelecké dielo. Cieľom projektu je realizácia reprezentatívnej výstavnej prehliadky s medzinárodnou účasťou autorov žijúcich a tvoriacich v stredoeurópskom priestore: SR, ČR, PL, HU.

 

web galérie

https://www.artistsbookmartin.sk/en/martin-derner/

https://www.artistsbookmartin.sk

 

Video:
https://youtu.be/_fPoScOcTYI

 

ArtFacts.net
https://artfacts.net/exhibition/4th-triennial-of-the-art-of-books/1075733

 

Výstava bola podporená z verejných zdrojov poskytnutých z

Fondu na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom

projektu.

https://www.fpu.sk/sk/

 

Participated Artists: