Exhibitions

Súčasná slovenská grafika zo zbierok Východoslovenskej galérie (1970 – 2005) (2007)
Skupinová výstava/Group exhibition
Východoslovenská galéria Košice, Hlavná 27, Slovakia