Exhibitions

Interpretácia skutočnosti – Umenie 2007 – Slovenská maľba, socha, grafika / Interpretation of the Reality – Art 2007 – Slovak Painting, Sculpture, Graphic Art (2007)
Skupinová výstava/Group exhibition
8. 12. 2007 - 20. 1. 2008
Dom umenia, Námestie SNP 12, Bratislava, Slovakia