Exhibitions

PRIPRAVIŤ SA, POZOR, ŠTART! / READY, SET, GO! (2012)
Skupinová výstava/Group exhibition
27. 7. - 23. 9. 2012
Nitra Gallery / Nitrianska Galeria, Župné námestie 3, Nitra, Slovakia

Curator/Kurátor: Omar Mirza

 

Artičok TV:

https://artycok.tv/17945/pripravit-sa-pozor-startready-set-go

 

sme.sk:

https://kultura.sme.sk/c/6518628/sportujte-pohnite-rozumom.html

 

https://www.nitralive.sk/kam-v-nitre/121-podujatia/1616-vystava-so-sportovou-tematikou-v-nitrianskej-galerii

 

 

Kurátorský výstavný projekt načasovaný do obdobia XXX. Letných olympijských hier v Londýne predstavuje pestrý výber diel súvisiacich s témou športu od súčasných výtvarníkov zo Slovenska a zahraničia. Šport je širokospektrálny fenomén, preto je tu ukázaný z viacerých uhlov pohľadu – vážnych i humorných.

A curatorial exhibition project timed to the period XXX. The Summer Olympic Games in London is represented by a varied selection of works related to the theme of sports by contemporary artists from Slovakia and abroad. Sport is a broad-spectrum phenomenon, that's why it is shown here from several points of view - serious and humorous.

 

Authors: