Exhibitions

MAPY/MAPS Umelecká kartografia v strede Európy / Art Cartography in the Centre of Europe 1960 – 2011 (2011)
Skupinová výstava/Group exhibition
29. 6. - 28. 8. 2011
Organizer: Bratislava City Gallery and Slovak National Gallery / Slovenská Národná Galéria (SNG)

Mirbach Palace of Bratislava, Františkánske square 11. Bratislava, Slovakia

Curators/Kurátorky: Daniela Čarná, Lucia Gregorová Stach

 

GMB

https://www.gmb.sk/detail/mapy

Tlačová správa

https://tlacovespravy.files.wordpress.com/2011/06/mapy_gmb.pdf

SNG

https://www.sng.sk/sk/vystavy/143_mapy-ii-nezname-oblasti

artičok.tv

https://artycok.tv/8254/mapy-maps

Artfacts.net

https://artfacts.net/exhibition/mapy-maps-art-cartography-in-the-centre-of-europe-1960-2011/386543

https://artfacts.net/exhibition/maps-ii/539303

 

 

MAPY / MAPS Umelecká kartografia v strede Európy 1960 - 2011 Art Cartography in the Centre of Europe 1960 - 2011

Vernisáž: 29. júna 2011 o 17.00 hod., Mirbachov palác GMB, Františkánske nám.11, Bratislava

 

 

MAPY / MAPS I. Známe a neznáme / Known and unknown Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác

29. 6. – 28. 8. 2011

 

 

MAPY / MAPS II. Neznáme oblasti / Unknown Areas Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Kabinet umenia 20. storočia+

14. 7. – 3. 9. 2011

 

 

Exhibiting Authors:

14. júla 2011 — 3. septembra 2011

Vodné kasárne a Premostenie, 1. poschodie, Bratislava

 

Medzinárodný výstavný projekt MAPY / MAPS (Umelecká kartografia v strede Európy 1960 - 2011), ktorý vznikol v spolupráci Slovenskej národnej galérie a Galérie mesta Bratislavy, prezentuje známe aj doteraz nevystavené diela vybraných autorov tvoriacich v 60. a 70. rokoch 20. storočia v oblasti konceptuálneho umenia a land-artu, v 80. rokoch aj v maľbe a fotografii, reflektuje neo-konceptuálne tendencie objektu a inštalácie v 90. rokoch 20. storočia.

Výberovo predstavuje aj mladú generáciu autorov, ktorí mapu a princíp mapovania, sietí, ciest, myslenia a výskumu pomocou mapy často využívajú ako metaforu samotnej tvorby diela. Vystavené diela pochádzajú zo zbierok štátnych aj súkromných galérií, zo súkromných zbierok a z majetkov a pozostalostí autorov a autoriek na Slovensku aj v zahraničí.

Výstavný projekt má dve časti. V hlavnej časti v Galérii mesta Bratislavy sú vystavené diela umeleckej kartografie, ktoré využívajú stratégie manipulácie máp, zážitkovú estetiku chodeckých máp tzv. mentálnej geografie alebo psychogeografie, futurologické a ekologické projekty, astrálne mapy, neo-konceptuálne diela a výskumy mestského priestoru. Výstava v Slovenskej národnej galérii je koncipovaná ako ahistorická prehliadka myslených máp neznámych teritórií, ktorá predstaví v tomto kontexte napríklad mapovanie krajiny ľudského vnútra Vladimíra Boudníka, mapy vesmíru, koncepty o stratenom raji (Atlantis) a mapy imaginárnej archeológie.
Mapy sa stali v umení uplynulých päťdesiatich rokov dôležitým nositeľom kultúrnych významov ako médium utopických vízií, mentálnych archeológií, futurologických projektov či projekcií teritoriálnych alebo politických frustrácií.

V umeleckohistorickej sonde výstava sleduje na „mape" diel viac ako päťdesiatich autorov vzťah umelcov ku každodennej realite, počnúc prelínaním umenia a života v neoavantgardných tendenciách 60. rokov až po priamočiaru manifestáciu života v umení umožnenú novými médiami. Sleduje kartografické interpretácie na slovenskej scéne v konfrontácii s vybranými dielami dôležitých autorov z ostatných krajín V4: Česka, Poľska a Maďarska.

Výstava je zostavená chronologicky, a zároveň tematicky. Na predstavených dielach možno sledovať uvažovanie umelcov o hraniciach, obmedzeniach, spôsoboch ich virtuálneho slobodného prekračovania či redefinovania, zmenách mierky či pozícií štátov a kontinentov. Autori a autorky v mapách zaznamenávajú svoje zážitky z fyzickej prítomnosti v krajine a orientácie v mestskom či prírodnom teréne. Umelecké mapy sú aj nástrojom subjektívnych mentálnych kartografií.

Metaforická podstata mapy poskytuje umelcom nekonečné možnosti vyjadrovania v tvorivých systémoch individuálnych mytológií, umožňuje hľadanie stratených rajov, objavovanie bájnych a zakladanie nových krajín, či snívanie o vesmíre. Každý z autorov a autoriek vyznačuje svojím zápisom predovšetkým vlastné súradnice na mape.

Sprievodný katalóg je preto koncipovaný ako atlas umeleckých máp s odkazmi, témami a návodmi na ich kritické čítanie.

 

 

Sprievodný katalóg je koncipovaný ako atlas umeleckých máp s odkazmi, témami a návodmi na ich kritické čítanie.

Výstava sa koná v spolupráci so Slovenskou národnou galériou.

Výstavu podporili: Ministerstvo kultúry SR, Visegrad Fund

 

 

Partneri projektu: Artpool Research Center, Budapest, Fundacja Profile, Warsaw, Krajská galerie výtvarných umění, Zlín, České Centrum, Poľský inštitút, Maďarský kultúrny inštitút