Object

Mistake V. (2019)
Manipulovaná kniha / Manipulated book
17 x 14 7 cm
Zo série Mistakes. Súčasť projektu Bytová situácia / From series "Mistake", part of Housing situation project