Object

Bytová situácia XIV. / Housing situation XIV. (2019)
Objekt, oceľový rebríkový radiátor, toaletný papier / Object, steel ladder radiator, toilet paper
72 x 121 x 15 cm
Zo série "Mistakes". Súčasť projektu Bytová situácia / From series "Mistakes", part of Housing situation project