Graphic

Žena I. / Woman I. (2002)
Počítačová grafika, digitálna tlač/Computer graphic, digital print
100 x 70 cm