Graphic

Žena II. (2002)
Tlač, počítačová, atramentová / Printing, computer, inkjet
100 x 70 cm
Majetok Východoslovenskej galérie, Košice/Property of East Slovak Gallery, Košice

https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:VSG.G_2278