Object

Skice / Sketches (2016)
Objektová inštalácia. Reálne predmety, drevená polička, akrylová farba / Objects instalation. Real objects, wooden shelf, acrylic colour
300 x 40 x 40 cm
Viennacontemporary 2016. Súkromná zbierka / Privete collection.