Object

Skica / Sketch (2016)
Reálny predmet, drevená polic, akrylová farba / Real object, wooden shelf, acrylic colour
Zo série Banality. Súčasť projektu Bytová situácia / From series Banality. Part of Housing situation project.