Graphic

Madona (2004)
Počítačová grafika / Computer graphics (digitálna tlač / digital print)
70 x 100 cm

See also webumenia