Exhibitions

Martin Derner – ŽÁNRE/GENRES (2010)
Samostatá autorská výstava/Solo exhibition
10. 4. - 15. 5. 2010
Zichyho palác, Ventúrska 9, Bratislava - Staré Mesto, Slovakia

Organizer | Cyprian Majernik Gallery

Kurátorka/Curator: PhDr. Alena Vrbanová

 

Artfacts.net
https://artfacts.net/exhibition/zanre-genres/267149

Artist: Martin Derner

 

 

Profilová výstava grafika Martina Dernera (1973), pôsobiaceho v Bratislave a v Banskej Bystrici, predstaví jeho voľnú grafickú a objektovú tvorbu z obdobia 2002 - 2010. Autor pracuje stratégiami aktuálnej grafiky vo viacerých výrazových polohách, materiálových, technických i formových výstupoch tvorby, kde usiluje o otvorenú a variabilnú formu grafiky s presahmi do sochárskych foriem reliéfu či objektu. Popri grafike sa Derner venuje aj tvorbe knižného objektu, pričom knihu vníma ako tvárny ideový a „sochársky“ materiál. Jeho tvorba je koncentrovaná do viacerých klasických i aktuálnych žánrových okruhov, ktoré často fúzujú a tak produkujú žáner nový. Zjednocujúcim prvkom je figúra, figurácia a ich posun do znakovosti. Výstava predstaví štyri nosné žánrové okruhy Dernerovej tvorby, kde pracuje so stratégiami autorsky simulovaného a manipulovaného ready-made. V kontextoch svojej tvorby si autor privlastňuje prvky nájdenej reality, banality i gýča, ktorými vizuálne i mentálne manipuluje a zásadne mení ich pôvodný zmysel. Obsahovo sleduje hraničné a paradoxné dejové i vizuálne motívy. Dôležitým výrazovým prvkom je balans a stieranie hraníc medzi voľným a chladným designovým výrazom. Tvorba Dernera vykazuje bohatú, no výrazovo zhutnenú škálu novej vizuálnej reči (jazyka), ktorá sa drží svojho grafického základu, ale polemizuje s ním v intenciách nových, hybridných druhov, žánrov a disciplín umenia. Sleduje analytické a polemické skúmanie hraníc vizuálnych druhov od kresby, cez čierno-biele znakové grafiky, rozvinuté vo viacerých formách priestorových presahov, až po knižné objekty. Rovnako myšlienková a ideová báza jeho tvorby vykazuje viacvrstvovosť, ambivalentnú a pluralitnú ideovosť, ktorá je osobitou (prevažne ironickou) reflexiou instability doby a vzťahov (a úlohy umenia v nej).

 

Alena Vrbanová (2010)