Exhibitions

Martin Derner + Matej Lacko (2008)
Dvoj výstava / Double-exhibition
2. 4. 2008 - 20. 4. 2008
Aukčná spoločnosť SOGA, spol. s r.o. / Auction company SOGA, spol. Ltd., Panská 4, Bratislava, Slovakia

 

See also on SOGA