Object collage

Mandala Funebrál / Mandala Funeral (2018)
Objektová koláž, knižný papier / Object collage, book paper
Diameter 37 cm