Comments

Maľba XII. / Painting XII. (2009-02-01)
Emailová farba na ofsetovej tlači (pohľadnica) / Enamel colour on offset-print (postcard)
10 x 15 cm
(Súkromná zbierka)