Comments

Maľba IV. / Painting IV. (2005)
Emailová farba na ofsetovej tlači (pohľadnica) / Enamel colour on offset-print (postcard)
15 x 10 cm