Book – object

Ľudská krása (Human Beauty) (2008)
Kniha - papier (book - paper), zlátene (golded)
28 x 34 x 2 cm
Majetok Aukčnej spoločnosti SOGA, Bratislava (Property of Auction Company SOGA, Bratislava)