Comments

Činiteľ II. / Doer II. (2016)
Kresba, guľôčkové pero na hĺbkotlači (knižný prebal) / Drawing, colored ballpoint pen on intaglio printing (book cover)
31 x 24 cm

Drawing, colored ballpoint pen and enamel paint on intaglio printing