Object

Bytová situácia XV. / Housing situation XV. (2019)
Manipulovaná kniha / Manipulated book
25 x 14 x 26 cm
Zo série Mistakes. Súčasť projektu Bytová situácia