Object

Bytová situácia I. / Housing situation I. (2015)
Kartónový papier, emailová farba / Cardboard paper, enamel
45 x 13 x 5 cm