Objekt

Bez názvu (No title) (2012)
manipulovaná prírodnina / manipulated Natural Product