Graphic

Auto I. / Car I. (2002)
Počítačová grafika, digitálna tlač/Computer graphic, digital print
100 x 70 cm

Majetok Stredoslovenskej galérie, Banská Bystrica (SSG)/Property of the Central Slovak Gallery, Banská Bystrica
https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SGB.G_8999

 

Majetok Východoslovenskej galérie, Košice (VSG)/Property of the East Slovak Gallery, Košice
https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:VSG.G_2280