Graphic

Žena II. / Woman II. (2002)
Počítačová grafika / Computer graphics (digitálna tlač / digital print)
70 x 100 cm

Majetok Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici/Property of the Central Slovak Gallery in Banská Bystrica
https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SGB.G_8998