Grafika

Žena_03 / Woman_03 (2002)
Počítačová grafika / Computer graphics (digitálna tlač / digital print)
70 x 100 cm