Koláž – Papier

Typography Project (2019)
Objektové koláže, knižný papier / Object collage, book paper
Otvorená kolekcia s doteraz cca 160 kusov / Open Collection Till now cca 160 pieces