Koláž – Papier

Typography Project (2019)
Objektové koláže, knižný papier / Object collage, book paper
Otvorená a variabilná kolekcia s doteraz cca 160 kusov / Open and variable collection with about 160 object collages so far