Comments

Streetview (2015)
Objekt/Object art. Emailová farba na autorskej fotografii (digitálna tlač), drevený okenný rám / Enamel color on the author's photo (digital print), wooden window frame