Graphic

Šport I. / Sport I. (2005)
Počítačová grafika, digitálna tlač/Computer graphic, digital print
100 x 70 cm