Objekt

Skica I. / Sketch I. (2016)
Glass, acryl

súkromná zbierka