Grafika

Madona (2004)
Počítačová grafika / Computer graphics (digitálna tlač / digital print)
70 x 100 cm

https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SGB.G_8993-9