Exhibitions

…na papieri 3 (2019)
Skupinová výstava/Group exhibition
12. 12. 2019 - 19. 1. 2020
Galéria 19, Bratislava, Slovakia

See web Galéria 19
 

Ako poslednú tohtoročnú prezentáciu uvádza Galéria 19 na svojej výstavnej scéne prá­ce dvanástich talentovaných, ešte takmer mladých umelcov s rozmanitým výtvarným programom. S galériou ich spája blízka prí­buznosť, lebo počas jej desaťročnej existencie všetci individuálne vystavovali na jej pôde a tu zažívali začiatky aj konce štvortýždňovej nehynúcej slávy. Teraz majú šancu znova si dni obdivu zopakovať, dokonca predlžiť, pretože výstava ich prác bude otvorená skoro dva mesiace. Devätnástka pred dvomi rokmi prvýkrát pred­stavila vo svojich priestoroch nový výstavný projekt, ktorý definovala ako prezentáciu prác na papieri. Plánuje ho ako dlhodobejší projekt, ktorý by sa cyklicky opakoval, vždy s dielami nových autorov. Prvé dva ročníky boli vydarené, diváci si ich pochvaľovali s neskrývaným prekvapením, koľko skvelých prác európskej avantgardy druhej polovice dvadsiateho storočia sa na­chádza v súkromných zbierkach na Slovensku. Pre súčasnú tretiu výstavu poskytla galéria priestor dielam slovenských výtvarníkov dnes už strednej generácie, ktorých umelecká rada devätnástky pozvala prezentovať výber z ich tvorby zúžený na práce na papieri. Všetci vy­zvaní pozvanie prijali, s plnou vážnosťou prešli svoje archívy, niektorí vybrali staršie práce, iní vytvorili nové a spoločne vystavili veľmi kvalit­nú produkciu zo svojej tvorby. Čo všetko ponúkajú návštevníkom galérie?

Peter Kotvan priniesol brutálne vytrhané knihy a konfrontuje ich torzá so subtílnou, počíta­čovo upravenou farebnou šrafúrou banálnych fotografií. Hravou vitalitou pútajú kolážové schmerzbildy Rity Koszorús, ktoré postupne tvorí na svojich cestách po rôznych centrách európskeho umenia. Čiernobiele apelatívne kresby predkladá Mária Čorejová ako aktuálne ekologické memento. Marianna Mlynárčiková a Nóra Ružičková priniesli do galérie papierový pás, vlastný výber dadaisticko-poetických tex­tov z ich Autorskej knihy ABC. Emőke Vargová vystavuje monochrómne transfery, prenosy štruktúr tvrdých povrchov a ich premeny na krehké papierové prekresby. Martin Derner priniesol vlastnoručne zostrojenú variabilnú knižnú abecedu, z ktorej sa dajú vzájomným preskupovaním vyskladať akékoľvek textúry. Lenka Cisárová ukazuje, ako sa svojimi akva­relmi vrátila ku klasickým maliarskym mé­diam. Alexandra Fazekašová povyšívala v spolupráci s detskou komunitou dobrodruž­né, fantastické rozprávkové príbehy. Veronika Šramatyová hyperrealisticky dokonale na­maľovala miniatúry prostredí, ktoré sú pre ňu vizuálne inšpiratívne. Ivona Žirková poslala na výstavu štrukturálne kresby, ktoré sa pri bliž­šom pohľade javia ako jemne vibrujúce, vlniace sa zárodky zrodu. A nakoniec centrálne inšta­lovaná tajomná kresba Kataríny Slaninkovej, ktorá svojou veľkoplošnou dominanciou akoby symbolicky otvárala aj uzatvárala celý vysta­vený konvolút prác na papieri.

 

V galérii je prezentovaných dvanásť rozmani­tých výtvarných postupov dvanástich autorov, ktorí rokmi nič nestratili zo svojho mladíckeho tvorivého entuziazmu a ich vystavené diela dokazujú, že sú nesporným kvalitatívnym prí­nosom pre slovenské výtvarné umenie.

 

Marian Meško
december 2019

 

 

Participating Artists:

Lenka Cisáriková
Mária Čorejová
Martin Derner
Alexandra Fazekašová
Rita Koszorús
Peter Kotvan
Marianna Mlynárčiková and Nóra Rúžičková
Katarína Slaninková
Veronika Šramatyová
Emőke Vargová
Ivona Žirková