Object

Detektívka I. / Detective story I. (2018)
Knižný papier, drevená polička / Book paper, wooden shelf
30 x 30 x 31 cm
Zo série "Chyba", súčasť projektu "Bytová situácia"/From series "Mistake", part of "Housing situation project"