Comments

Dejateľ / Public Figure (2016)
Kresba, guľôčkové pero a emailová farba na hĺbkotlači (knižný prebal)/ Drawing, colored ballpoint pen and enamel paint on intaglio printing (book cover)
29,7 x 21 cm