Comments

Čakanie / Waiting (2001-05-05)
Monotypia na ofsetovej tlači (pohľadnica) / Monotype on offset-print (postcard)
15 x 10 cm
Súkromná zbierka/Private collection