Object

Bytová situácia XIII. / Housing situation XIII. (2019)
Manipulovaná kartónová krabica / Manipulated cardboard box
22 x 31 x 23 cm
Zo série "Mistakes". Súčasť projektu Bytová situácia/Series of "Mistake", part of Housing Situation Project