Object

Bytová situácia XIII. (2019)
Manipulovaná kartónová krabica / Manipulated cardboard box
Zo série Mistakes. Súčasť projektu Bytová situácia / From series Mistake. Part of Housing situation project.