Object

Bytová situácia XII. / Housing situation XII. (2019)
Manipulované kartónové krabice, topánky / Manipulated cardboard boxes, shoes.
Project Bytová situácia / Part of Housing Situation Project