Grafika

Auto_01 / Car_01 (2002)
Počítačová grafika / Computer graphics (digitálna tlač / digital print)
70 x 100 cm
Majetok Stredoslovenskej galérie Banská Bystrica / Property of the Central-Slovakian Gallery in Banská Bystrica