Books, magazines

Alternatívna slovenská grafika / Alternativ Slovak Graphic (2019-10-11)
Grafický dizajn knihy, obálka, sadzba / Graphic design of the book, cover, typesetting
24,5 x 18,5 cm
Client: Roman Fecik Gallery

Autorka/Author: Alena Vrbanová