Object collage

After Koller III. (2011)
Objektová koláž, knižný papier / Object collage, book paper
30 x 7 x 4,5 cm
(Súkromná zbierka / Private collection) Porto (Portugalsko)